บริษัท นิว ศ.ร่วมสร้าง (7007) จำกัด
รับเหมาก่อสร้าง/ควบคุมงาน/ตรวจสอบควบคุมงานผู้รับเหมา
สวัสดิการ
มีโบนัสประจำปี+โอที
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิว ศ.ร่วมสร้าง (7007) จำกัด
5/6 ถนนพหลโยธิน
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210