JobThai
บริษัท สินชัยห้องเย็น จำกัด
- เป็นกล่มธุรกิจที่มีชื่อเสียง ทางด้านคุณภาพและการบริการ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ไดรับรองมาตรฐานห้องเย็นจากกรมประมง ได้รับรองมาตรฐาน ISO , GMP , HACCP - บริการของเรา คือ ห้องเย็นรับฝากเก็บสินค้า/รับฟรีสสินค้า ผลิตน้ำแข็งซอง และยูนิต
สวัสดิการ
- มีโบนัสประจำปี - ทุนการศึกสำหรับบุตร และพนักงาน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ BBL - ประกันชีวิต- - เครื่องแบบพนักงาน - ปรับค่าแรงประจำปี - ตรวจสุขภาพ - ท่องเที่ยวประจำ
zero position th
ติดต่อ
บริษัท สินชัยห้องเย็น จำกัด
เลขที่ 57/34 หมู่ที่ 4 ถนน เอกชัย
ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000