บริษัท พีที เมดิคอล จำกัด
ประกอบกิจการประเภทการขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีที เมดิคอล จำกัด
เลขที่ 32/27 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 11
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230