บริษัท พรีเมียร์ คอนซูเมอร์ จำกัด
ประกอบกิจการประเภทการขายส่งสินค้าทั่วไป
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ - กองทุนกู้ยืม กองทุนเพื่อการศึกษา
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พรีเมียร์ คอนซูเมอร์ จำกัด
123 ซ.ลาดปลาเค้า 25 ถนนลาดปลาเค้า
แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
ใช้งานแผนที่