โรงเรียนดรุณรัตน์
โรงเรียนดรุณรัตน์เปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนประมาณ 600 คน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนดรุณรัตน์
300 หมู่ที่ 2 ซอยวัดด่านสำโรง ถนนสุขุมวิท
ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270