บริษัท พี.ที.อาร์. คอนซัลแทนท์ จำกัด
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาทิ บ้าน อาคาร โครงการ โรงไฟฟ้า อื่น ๆ
สวัสดิการ
ประกันสังคม โบนัส (ตามผลประกอบการ) ฝึกอบรม/พัฒนา ปรับเงินเดือนประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี.ที.อาร์. คอนซัลแทนท์ จำกัด
87/24 ม.9
ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110