เป็นผู้ผลิตจำหน่าย นำเข้า-ส่งออก สินค้าอุปโภค และ เป็นโรงงานผลิตคัตตั้นบัท บริษัทดำเนินกิจการมามากกว่า 20 ปี
สวัสดิการ
  • โบนัสตามผลประกอบการ โอที ข้าวกลางวันฟรี ค่าเข้ากะ ชุดฟอร์มเมือผ่านทดลองงาน นำเที่ยวประจำปี กินเลี้ยงปีใหม่ ของขวัญปีใหม่ หยุดเสาร์เว้นเสาร์ (พนักงานส่วนออฟฟิศ เมือ่ผ่านทดลองงาน)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด
เลขที่ 10 ซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 8-1 ถนนสุขสวัสดิ์
แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10410
เว็บไซต์: www.rungcharoon.com
วิธีการเดินทาง
  • เดินทางมาได้ด้วยตนเอง