บริษัท กรีน ไมล์ อินโฟ เซอร์วิส จำกัด
IT Consult. Green Mile Info Service Co., Ltd. was established in June, 2012. Our main desire is to be an innovative software company focusing on Business Intelligence (BI) and ERP solutions for application deployment, project implementation and operation outsourcing services utilizing web enabling technology, people knowledge and leadership management style plus experiences from leading industries like banking, telco, manufacturing and government department. We offer the right scale BI and ERP solutions for our clients to leverage their business values with reasonable budget starting from entry-level to mid-range and up to the enterprise scale. With strong experience in software development projects, working at both vendor and user sides, we always lead our projects with solution development methodology like CMMI/Agile to ensure the projects delivered on time, within budget and by/beyond quality agreed.
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรีน ไมล์ อินโฟ เซอร์วิส จำกัด
88/149 หมู่ 10
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10540