บริษัท รุ่งโรจน์เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553โดยวิศวกรคนรุ่นใหม่ เพื่อให้บริการงานในด้าน งานระบบไฟฟ้า / งานก่อสร้าง และให้คำปรึกษาตามหลักวิศวกรรมต่างๆที่ถูกต้อง รวมถึงงานบริการด้านเครื่องจักรทุกประเภท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รุ่งโรจน์เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด
273/16-18 หมู่ที่ 2 ถนนมลิวรรณ
ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
event langing page