บริษัท รวมใจการแพทย์ จำกัด
ประกอบกิจการคลินิกรักษาโรคทั่วไป
สวัสดิการ
  • -ประกันสังคม
  • -โบนัสประจำปี
  • -การฝึกอบรมพัฒนาความรู้เฉพาะทาง
  • -ตรวจสุขภาพประจำปี
  • -ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รวมใจการแพทย์ จำกัด
69/46 หมู่ที่ 3
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
วิธีการเดินทาง
  • สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ซอยคลองหลวง 17 ถนนพหลโยธิน
  • หมู่บ้านไวท์เฮ้าส์ เข้ามาในหมู่บ้านประมาณ 150 เมตรสำนักงาน
  • ตั้งออยู่ทางซ้ายมือ ชื่อ รักษ์สุขคลินิก้วชกรรม