บริษัท บางกอก-เอเอ็มซี จำกัด
ส่งออก ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนที่ใช้กับเครื่องจักรอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท บางกอก-เอเอ็มซี จำกัด
73 หมู่ที่ 5 บ้านหนองม่วงใหม่
ตำบลหนองขยาด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 10520