โรงเรียนดนตรีและศิลปะซิมโฟนี่
โรงเรียนดนตรีและศิลปะซิมโฟนี่ ดำเนินกิจการ การสอนดนตรีและศิลปะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยาภาพด้านดนตรีให้กับเยาวชน จึงต้องการบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านดนตรีและศิลปะ มาร่วมงานกับบริษัทฯ ในตำแหน่งครูดนตรีสากลประจำ โรงเรียนดนตรีและศิลปะซิมโฟนี่ สุราษฎร์ธานี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนดนตรีและศิลปะซิมโฟนี่
226/28-33 ถนนศรีเกษม
ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000