บริษัท เครือแสงอรุณวัสดุ จำกัด "จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง" เราค้นหาบุคลากร "ทีม" ในการเตรียมความพร้อมที่จะเติบโต ในสายงานการให้บริการ วัสดุก่อสร้าง ทั้งด้าน Offline - Online ให้ประสิทธิสูงสุด เพื่อตอบโจทย์และช่วยเหลือช่างผู้รับเหมา "รายย่อย" ให้เข้าถึงบริการและสินค้าที่มีคุณภาพ ในการประกอบอาชีพ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เรามีแรงผลักดัน ในการเดินไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง
สวัสดิการ
ตามกฎหมายกำหนด
ติดต่อ
บริษัท เครือแสงอรุณวัสดุ จำกัด
182/9 หมู่ 4
ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
เว็บไซต์: http://www.speedhome.net
ใช้งานแผนที่