PSC Light & Sound System Co.Ltd.
- ให้บริการอุปกรณ์ระบบแสง สี เสียง โครงสร้าง เวที อุปกรณ์ที่ทันสมัย พร้อมทีมงานคุณภาพ
สวัสดิการ
- ประกันอุบัติเหตุ - ประสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
PSC Light & Sound System Co.Ltd.
เลขที่ 61/618 หมู่ที่ 6 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี
ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
เว็บไซต์: https://www.psclightsound.com
วิธีการเดินทาง
อยู่ในตลาด บางใหญ่ ข้าง Big C