จำหน่ายวัสดุก่อสร้างและเฟอร์นิเจอร์
สวัสดิการ
ประกันสังคม ค่าตอบแทนพิเศษ ตามข้อตกลงของบริษัท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นพเก้าโฮมมาร์ท จำกัด
96 หมู่ที่ 13
ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
ใช้งานแผนที่