บริษัท นครเพชรกรีนเนอร์ยี่ จำกัด
ดำเนินกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 9.5 เมกกะวัตต์ โดยใช้เชื้อเพลิงที่ใช้คือชานอ้อย ซึ่งเป็นของเหลือจากโรงงานน้ำตาล โดยผลิตกระแสไฟฟ้าเข้าระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นการเสริมสร้างระบบไฟฟ้าของประเทศให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพลังงานด้านการใช้พลังงานทดแทนของประเทศ ที่ส่งเสริมการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นพลังงาน ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตกระแสไฟฟ้า การปฏิบัติงาน ณ โรงไฟฟ้านครเพชรกรีนเนอร์ยี่ จังหวัดกำแพงเพชร
สวัสดิการ
- บ้านพักพนักงาน - โอที - ประกันสังคม - โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นครเพชรกรีนเนอร์ยี่ จำกัด
408/144 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้นที่ 34 ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400