Bangkok foce one
- ประกอบกิจการให้คำปรึกษาวางแผนการเริ่มต้นธุรกิจ ด้านนำเข้าและส่งออก ผู้ประกอบการเกี่ยวกับเพชร
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Bangkok foce one
112/4 อาคารโมบิคอม ชั้น5 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ใช้งานแผนที่