บริษัท พีพีที ไบโอเทรด จำกัด
ผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล
ติดต่อ
บริษัท พีพีที ไบโอเทรด จำกัด
เลขที่ 9/6 หมู่ที่ 1
ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000