บริษัท พราว เทคโนเวชั่น จำกัด
นำเข้าและส่งออกชิ้นส่วน เครื่องมือ อุปกรณ์ของระบบปรับอากาศ อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้า
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พราว เทคโนเวชั่น จำกัด
เลขที่ 437 ถนนวัชรพล
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220