Proservice and Transport Co., Ltd.
บริษัทฯทำธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์ซ่อมและคลังเก็บสินค้าประเภทตู้แช่เย็นของ PEPSI ปัจจุบันเรามีทั้งหมดทั่วประเทศรวม 5 ศูนย์ นครปฐม ชลบุรี ลำพูน ขอนแก่น และสุราษฎร์ธานี และบริษัทฯกำลังมีการขยายงานอย่างต่อเนื่องต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในแต่ละพื้นที่ตามศูนย์ต่างๆ เพื่อร่วมเติมโตไปด้วยกัน
สวัสดิการ
-ประกันสังคม -ค่าทำงานล่วงเวลา -การอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความชำนาญเฉพาะด้าน -วันหยุดประจำปี -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Proservice and Transport Co., Ltd.
302/10 ซอยสายน้ำผึ้ง ถ.พหลโยธิน 52
แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
ใช้งานแผนที่