บริษัท พีบีบี คอสเมติกส์ จำกัด
ประกอบกิจการประเภทการผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ
สวัสดิการ
- ตามตกลง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีบีบี คอสเมติกส์ จำกัด
1876-78 ซอยลาดพร้าว 68
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310