ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด(มหาชน)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 โดยมีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของธนาคารมาโดยตลอด จากนั้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 กลุ่มซีไอเอ็มบี โดย CIMB Bank Berhad ได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดในไทยธนาคาร และได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจากธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) เป็น ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ "CIMB Thai Bank Public Company Limited"
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด(มหาชน)
128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 27
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
วิธีการเดินทาง
รถเมล์สาย 29,29ก, 34, 36, 36ก, 39, 54, 139,140,172,177, 183, 201, 513และ 542 รถไฟฟ้าบีทีเอส -สถานีพญาไท,แอร์พอตลิ้งสถานีพญาไท
ใช้งานแผนที่