บริษัท แร็ปเวอร์ไทซ์ จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การขายสื่อโฆษณาบนรถยนต์ เป็นบริษัท start up ตั้งอยู่ถนนเพรชบุรีตัดใหม่
สวัสดิการ
  • - มี OT ตามกรมแรงงาน
  • - มีประกันสังคม
  • อื่น ๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แร็ปเวอร์ไทซ์ จำกัด
1976 ถ.เพรชบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ใช้งานแผนที่