บริษัทนิวสตาร์ แมชชินเนอรี่ จำกัด
ผลิต ประกอบ จำหน่ายและติดตั้ง รถยนต์ทุกประเภทสำหรับหน่วยงานราชการ เอกชนและรัฐวิสาหกิจ
สวัสดิการ
1.ค่าอาหารกลางวัน 2.ประกันสังคม 3.โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัทนิวสตาร์ แมชชินเนอรี่ จำกัด
99/74 ซอยอ่อนนุช74/3-1
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250