Billion Stars Travel Co., Ltd.
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับทัวร์ท่องเที่ยวในประเทศ รวบรวมงานบริการด้าน ที่พัก โรงแรม และทัวร์นำเที่ยว ในจังหวัดท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมทั่วประเทศ เนื่องจากบริษัทเติบโตอย่างรวดเร็ว จนมีฐานลูกค้ากว่าหมื่นคน บริษัทจึงต้องการบุคลากรเพิ่ม เพื่อขยายงานและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Billion Stars Travel Co., Ltd.
19/337 หมู่ที่ 13
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
เว็บไซต์: www.billionstarsthailand.com
ใช้งานแผนที่