JobThai
บริษัทไทย เทลซิส จำกัด
ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน ทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องฉีดพลาสติก เป็นศูนย์รวมอะไหล่ของเครื่องฉีด LS ลักษณะงานให้บริการรับเหมา ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ เครื่องฉีดพลาสติกในโรงงานอุตสาหกรรม และออกนอกสถานที่ รวมทั้งรับทำงานตามคำสั่ง
สวัสดิการ
ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
zero position th
ติดต่อ
บริษัทไทย เทลซิส จำกัด
379/16 หมู่3
ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
วิธีการเดินทาง
ถนนสายศรีราชาหนองค้อ อยู่ติดกับสวนเสือศรีราชา