บริษัท นักธุรกิจโลก (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โรทส์ชายด์ (ไทยแลนด์) จำกัด Rothschild (Thailand) Co., Ltd ประกอบกิจการค้ายารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการขยายการทำงาน อีกทั้งต้องยังรับสมัครบุคลากรที่มีความพร้อมด้านความรู้ ความสามารถ มีทัศนคติที่ดีและมีคุณภาพเข้าร่วมงาน
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - เบี้ยขยัน 500, 700, 1,000 บาท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นักธุรกิจโลก (ประเทศไทย) จำกัด
305 ถนนประชาอุทิศ
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
วิธีการเดินทาง
MRTห้วยขวาง
ใช้งานแผนที่