บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกลด์เด้น เกท เมเนจเม้นท์ จำกัด
นำเข้าแรงงานสัญชาติพม่าถูกต้องต้องกฎหมายแรงงานนำเข้า และรับต่อพาสปอร์ต วีซ่า ใบอนุญาตทำงาน
สวัสดิการ
ประกันสังคม วันหยุดตามกฎหมายแรงงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกลด์เด้น เกท เมเนจเม้นท์ จำกัด
73 ถนนติวานนท์
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เว็บไซต์: http://www.goldengatemanpower.com
วิธีการเดินทาง
ใกล้ ห้างสรรพสินค้า Big C (สาขาติวานนท์) บริเวณสี่แยกนนท์
ใช้งานแผนที่