บริษัท นายน์เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด
บริษัท นายน์เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด เราให้บริการด้านการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สไตล์การทำงานจริง อบรมทั้งแบบ Public และ On Site Training ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Excel, Access, PowerPoint, SQL Server, ASP.NET, Drupal เป็นต้น ให้กับองค์กรต่างๆ ต้องการทีมร่วมงานเพื่อรองรับการขยายตัวขององค์กร เรามีสำนักงานอยู่ที่ ชั้น 4 อาคารเอเวอร์กรีนเพลส (ติด BTS ราชเทวี) ถ.พญาไท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นายน์เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด
318 อาคารเอเวอร์กรีน เพลส ชั้น 4 ถ.พญาไท
แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ใช้งานแผนที่