บริษัท หลินซิน เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตหมอนและแผ่นที่นอนยางพารา
สวัสดิการ
-อาหารกลางวัน/เย็น -เบี้ยขยัน -ค่าเช่าบ้าน -เงินอุดหนุน *สามารถเริ่มงานได้ทันที*
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท หลินซิน เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด
60/28 หมู่ 19 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120