บริษัท บีดีซี (ไทยแลนด์)จำกัด
บริษัท บีดีซี (ไทยแลนด์) จำกัด ประกอบธุรกิจด้วนการก่อสร้าง อาคารเหล็กสำเร็จรูป โดยใช้ผลิตภัณฑ์ ranbuild ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง นำเข้าจากประเทศออสเตรเลีย โดยบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เลือกใช้วัสดุที่คุณภาพสูงคุ้มต่อการลงทุน บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องและขยายเพิ่มเติมพร้อมกับการพัฒนาบุคคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
สวัสดิการ
  • -ประกันสังคม
  • -โบนัสประจำปี
  • -ปรับเงินเดือนประจำปี
  • -โทรศัพท์มือถือพร้อม ค่าโทร
  • -ยูนิฟอร์มพนักงาน
  • -วันหยุดวันเสาร์เว้นเสาร์ และวันอาทิตย์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท บีดีซี (ไทยแลนด์)จำกัด
177/48 หมู่17
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์: www.bdcthailand.co.th