อาหารและเบเกอรี่
สวัสดิการ
  • -ค่าทำงานล่วงเวลา (โอที)
  • -ค่าแรง 2 แรงในวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • -โบนัสประจำปี/รางวัลการทำงานครบ10ปี/เงินช่วยเหลืองานแต่ง-งานศพ
  • -ส่วนลดสำหรับซื้อสินค้า และเครื่องดื่ม 25%
  • -วันหยุดพักผ่อนประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Bake a wish
เซนทรัลพระราม3 เลขที่ 79 ถนนสาธุประดิษฐ์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120