อาหารและเบเกอรี่
สวัสดิการ
-ค่าทำงานล่วงเวลา (โอที) -ค่าแรง 2 แรงในวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์ -โบนัสประจำปี/รางวัลการทำงานครบ10ปี/เงินช่วยเหลืองานแต่ง-งานศพ -ส่วนลดสำหรับซื้อสินค้า และเครื่องดื่ม 25% -วันหยุดพักผ่อนประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Bake a wish
เซนทรัลพระราม3 เลขที่ 79 ถนนสาธุประดิษฐ์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120