บริษัท พี.เอส.เค. เฮาส์ซิ่ง จำกัด
ประกอบกิจการประเภทการก่อสร้างอาคาร
สวัสดิการ
ตามนโยบายบริษัท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี.เอส.เค. เฮาส์ซิ่ง จำกัด
579 ถนนหทัยราษฎร์
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510