Proficient Tech Co., Ltd.
บริษัท โปรฟิเชี่ยน เทค จำกัด เป็นผู้ให้บริการ ด้านการออกแบบ, ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารที่มีคุณภาพ ที่ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Proficient Tech Co., Ltd.
1212/9
ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
ใช้งานแผนที่