บริษัท นาทาชา ครีเอชั่นส์ จำกัด
Established in 1998, Natasha Creations Co., Ltd. is one of the top jewelry manufacturing and exporting for high end jewelry in Thailand. We are exporting our jewelry to major countries in the world such as U.S.A., Italy, Germany, Australia, Canada, Japan and etc. With over 400 staffs, we are providing an opportunity for competent, enthusiastic and result oriented candidate to join our team.
สวัสดิการ
- Attractive salary - Provident Fund - Health Insurance - Misc welfare
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นาทาชา ครีเอชั่นส์ จำกัด
322/27-29 อาคารชุดสุรวงษวัฒนาคาร ชั้นที่ 15 ถนนสุรวงศ์
แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500