บริษัท พี.เค. ฟลอริช กฎหมายและธุรกิจ จำกัด
ได้ก่อตั้งขึ้นโดยดำเนินการจดทะเบียนในรูปบริษัทจำกัด เป็นนิติบุคคลถูกต้องตามกฎหมาย ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กระทรวงพาณิชย์ทะเบียนเลขที่ 0105550085452 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2550 โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่า “พี.เค.ฟลอริช กฎหมายและธุรกิจ จำกัด” ชื่อภาษาอังกฤษ “P.K. FLOURISH LAW AND BUSINESS ” โดยมีที่ตั้งสำนักงานอยู่ เลขที่ 48/154 ซอยรามคำแหง 104 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการงานด้านกฎหมาย แก่สถาบันการเงิน บริษัทเอกชนและบุคคลทั่วไป
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี.เค. ฟลอริช กฎหมายและธุรกิจ จำกัด
48/152-154 ซอยรามคำแหง 104
แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240