PARKPERT CO.,LTD. มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 อันเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้บริษัทฯ ได้รับความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจจากลูกค้ารวมถึงการทำงานตามมาตรฐานสากล PARKPERT ให้บริการรักษาความสะอาด บริการรักษาความปลอดภัย บริการกำจัดแมลง เพื่อรองรับการเจริญเติบโต บริษัทฯ ขอเชิญผู้สนใจที่จะเป็นส่วนหนึี่งในการพัฒนาบริษัทฯ ให้ก้าวหน้าเจริญเติบโตไปด้วยกัน
สวัสดิการ
1.ประกันสังคม 2.กองทุนเงินทดแทน 3.โบนัสประจำปี 4.ยูนิฟอร์ม 5.ค่าโทรศัพท์ 6.ค่าเดินทาง 7.ประกันอุบัติเหตุ 8.ประกันสุขภาพ 9.ค่าคอมมิสชั่น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พาร์คเพิร์ท จำกัด
7 เพชรเกษม 39
แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
เว็บไซต์: https://www.parkpert.co.th
วิธีการเดินทาง
MRT สถานีภาษีเจริญ
ใช้งานแผนที่