บริษัท กัลเล่ แอคเค้าท์แทค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
รับทำบัญชีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์, ตรวจสอบบัญชี, จดทะเบียนบริษัท และห้างหุ้นส่วนจำกัด, วางระบบบัญชี, วางแผนภาษี, รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, รับจัดการยื่นเสียภาษี, ขอคืนภาษี, เป็นตัวแทนติดต่อหน่วยงานราชการ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - โบนัส
ติดต่อ
บริษัท กัลเล่ แอคเค้าท์แทค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
เลขที่ 75/71,75/77 หมู่ที่ 1
ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000