บริษัท นครไทยเซอรามิค จำกัด เป็นผู้ผลิตสินค้าทางด้านเซรามิค ART โดยบริษัทของเราได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2520 ซึ่งนับเป็นหนึ่งในโรงงานเซรามิคที่ก่อตั้งขึ้นในยุคแรกของอุตสาหกรรมเซรามิคในประเทศไทยและยังคงดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันด้วยความมุ่งมั่นความรับผิดชอบและความตั้งใจจริงในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพให้เป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้า
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นครไทยเซอรามิค จำกัด
เลขที่ 9 ถนนรถไฟตะวันออก
ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
เว็บไซต์: https://www.nakornthaiceramic.com/