บริษัท พัฒนธุรกิจ จำกัด
โรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พัฒนธุรกิจ จำกัด
189 ม. 2
ตำบลจรเข้ใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150
วิธีการเดินทาง
บริษัทฯตั้งอยู่ไกล้กับวัดสูงสุมารมหันตาราม(วัดจรเข้ใหญ่)