บริษัท รีเทล บิซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด
ผลิตและออกแบบชั้นวางของทุกชนิดด้วยเทคโนโลยีเทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลและเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อสินค้าที่ได้คุณภาพทนทาน โรงงานขนาดใหญ่ของ RBS ครอบคลุมพื้นที่กว่า 5,600 ตารางเมตรพร้อมพื้นที่อำนวยความสะดวกให้แก่พนักงาน เพียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีเทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลและเครื่องมือที่ทันสมัย เครื่องมืออัตโนมัติเต็มรูปแบบทั้งส่วนของการผลิต, เพาว์เดอร์ โคทติ้ง, ประกอบและทดสอบผลิตภัณฑ์ โดยมีกำลังการผลิตมากกว่า 150,000 ชิ้นต่อวัน ด้วยระบบ WMS (Warehouse Management System) ทำให้เราสามารถรองรับการจัดเก็บและส่งออกสินค้าได้สูงสุดถึง 10,000 ชิ้นต่อวัน และความแม่นยำของระบบจัดเก็บที่ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าจะไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เรามียอดขายรวมเฉลี่ย 1,000 ล้านบาท/ปี เรามีพนักงานกว่า 300 คนในการขับเคลื่อนองค์กร บริษัทฯมีเป้าหมายเข้าตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 ปีข้างหน้า
สวัสดิการ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม(บางสายงาน)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินสนับสนุนการสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 • เงินสนับสนุนกรณีคลอดบุตร
 • เงินแสดงความเสียใจกรณีเสียชีวิต บิดา,มารดา,พนักงาน
 • ทุนการศึกษาบุตร
 • ทุนการศึกษาพนักงาน
 • ฝึกอบรมเพิ่มความรู้ด้านต่างๆ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • เครื่องโทรศัพท์/ค่าโทรศัพท์(บางสายงาน)
 • รถประจำตำแหน่ง(บางสายงาน)
 • ค่าน้ำมัน(บางสายงาน)
 • วันลาพักร้อน
 • วันหยุดตามประเพณี
 • รางวัลอายุงาน
 • งานปีใหม่
 • ค่าตำแหน่ง(บางสายงาน)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รีเทล บิซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด
387 ถนนสุคนธสวัสดิ์
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
เว็บไซต์: www.rbs-design.com
วิธีการเดินทาง
 • รถประจำทางสาย 156 178
ใช้งานแผนที่