บริษัท กงไกร สตีล จำกัด
ดำเนินธุรกิจนำเข้า และเป็นตัวแทนจำหน่ายเหล็กและโลหะต่าง ๆ
ติดต่อ
บริษัท กงไกร สตีล จำกัด
30/140 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมสินคร
ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000