บริษัท พี แอนด์ ไอดี เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด
ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์งานระบบเครื่องกล พร้อมทั้งให้บริการ ด้านการออกแบบ ติดตั้ง ภายในอาคารสูง โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า ภายในร้านอาหาร ในกลุ่มธุรกิจภาคอุตสาหกรรม และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวกับการก่อสร้างอย่างครบวงจร ด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปีโดยมีสำนักงาน
Benefits
+ เบี้ยขยัน + โบนัส + ประกันสังคม + ค่าน้ำมัน + ค่าที่พัก
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท พี แอนด์ ไอดี เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด
762/11 ถนน ลาดพร้าว 42/1
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310