BBMS Energy Co., Ltd.
บริษัท บีบีเอ็มเอส เอ็นเนอร์จี้ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2017 โดยให้บริการจัดหาและเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น จาระบี และน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อรองรับการใช้งาน ในโรงงานอุตสาหกรรม และยานยนต์
สวัสดิการ
  • TBD
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
BBMS Energy Co., Ltd.
10/65 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210