บริษัท รัตนกิจ อาร์ เค ที จำกัด
บริษัทรับเหมาก่อสร้าง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รัตนกิจ อาร์ เค ที จำกัด
หมู่บ้านศุภาลัยไพร์บางนาวงแหวน 64/348 หมู่ที่ 13
ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540