บริษัท ป.พิทักษ์ชัย จำกัด
บริษัท ป. พิทักษ์ชัย จำกัด เป็นโรงงานภาคอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ดำเนินงานผลิตและจัดจำหน่ายน้ำแข็ง ทั้งน้ำแข็งซองและน้ำแข็งหลอด (ขายปลีกและขายส่ง) ที่จังหวัดสมุทรปราการ
และกำลังมีการสร้างและขยายโรงงานใหม่ที่บางปู โดยใช้ระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยในกลุ่มอุตสาหกรรมโรงงานผลิตน้ำแข็ง
สวัสดิการ
  • โบนัสประจำปี
  • ค่าล่วงเวลา
  • เบี้ยขยัน
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ป.พิทักษ์ชัย จำกัด
2/1 ซ.38 ถ.ท้ายบ้าน
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270