ประกอบธุรกิจธุรกิจประกันภัยรถยนต์
สวัสดิการ
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
  • - ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ,ประกันกลุ่ม
  • - กองทุนเงินทดแทน
  • - ประกันสังคม
  • - สิทธิทันตกรรม
  • - เครื่องแบบพนักงาน
  • - ค่าเดินทางกรณีไปปฎิบัติงานนอกสถานที่
  • - ค่าใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิต
  • - งานเลี้ยงประจำปี
ติดต่อ
บริษัท บิ๊กซี อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
97/11 ชั้น 6 ถนนราชดำริห์
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330