บริษัท น่ำเฮียงพลาสติก จำกัด
บริษัท น่ำเฮี่ยงพลาสติก จำกัด เป็นบริษัทกึ่งโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนำเข้าเศษพลาสติกรีไซเคิลเข้ามาในประเทศ เพื่อนำมาเข้ากระบวนการผลิตเป็นเม็ดพลาสติกและส่งออกขายต่างประเทศ ลักษณะการบริหารงานเป็นแบบครอบครัว กำลังเริ่มจัดตั้งทีมงาน ทำเกี่ยวกับนำเข้า-ส่งออก จึงต้องการรับสมัครพนังงานออฟฟิต ทำเกี่ยวกับเอกสาร ในการ นำเข้า-ส่งออก
สวัสดิการ
สวัสดิการเบื้องต้น -วันหยุดตามที่กฏหมายกำหนด -เงินสมทบประกันสังคม -ทางบริษัทจะมีโทรศัพท์พกพาให้ใช้สำหรับติดต่องานโดยเฉพาะ -ตามตกลงหลังผ่านการทดลองงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท น่ำเฮียงพลาสติก จำกัด
38/89 ซ.โกดังยิ่งเจริญ
ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ใช้งานแผนที่