บริษัท พี.วี.ดี.กรุ๊ป จำกัด
ออกแบบก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ โรงเรือน ที่พักอาศัย เพื่อจำหน่ายให้แก่บุคคล หน่วยงานรัฐ
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี.วี.ดี.กรุ๊ป จำกัด
15/99 ซอยแหลมกระทือ ถนนสุขุมวิท
ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ใช้งานแผนที่