บริษัท พีอาร์ที5พรีเพรส จำกัด
ให้บริการฐานข้อมูลสินค้าอุตสาหกรรมออนไลน์หรือOnline Directory รวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการภาคธุรกิจอุตสาหกรรมไว้อย่างครบครัน ให้บริการสืบค้นข้อมูลสินค้าและบริการด้านอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้ง บริการอัพเดทข่าวสารแวดวงธุรกิจอุตสาหกรรม ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รองรับความต้องการของผู้ใช้งาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีอาร์ที5พรีเพรส จำกัด
เลขที่ 27 ซอยบรมราชชนนี 6
แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700